• Slider Home 01 CA
  Slider Home 01 CA
  Slider Home 01 CA
  Slider Home 01 CA
  Slider Home 01 CA
  Slider Home 01 CA
  Slider Home 01 CA
 • Slider Home 02 CA
  Slider Home 02 CA
  Slider Home 02 CA
  Slider Home 02 CA
  Slider Home 02 CA
  Slider Home 02 CA

QUE ES LA CEDULA D’HABITABILITAT?

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu emès pel Departament d’habitatge i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència i que compleix les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

Per a l‘obtenció de la cèdula d’habitabilitat, un tècnic (Arquitecte, Arquitecte tècnic) ha de realitzar una visita a l’habitatge, per comprovar-ne les condicions d’habitabilitat i emetre un certificat d’habitabilitat on assegura que l’habitatge compleix amb tots els requeriments.

 Aquest certificat d’habitabilitat  es tramitarà al Departament d’habitatge i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya que emetrà la cèdula d’habitabilitat.

La cèdula d’habitabilitat és un document imprescindible si vol llogar o vendre el seu habitatge, donar-se d’alta en les companyies subministradores, etc.


CERTIFICAT ENERGÈTIC

CERTIFICAT ENERGÈTIC

El certificat energètic permet conèixer el consum energètic necessari per a satisfer la demanda de l’habitatge en condicions normals de funcionament o ocupació.

+info Tarifes

AIXECAMENT PLANIMETRIC

AIXECAMENT PLANIMETRIC

L’aixecament planimètric representa de manera gràfica la superfície i distribució que té una edificació, determinant amb exactitud les seves dimensions i distribució.

+info Tarifes


Tècnics Autoritzats per

Tots els tècnics de cèdulagirona24h.com som arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers de l’edificació, tècnics competents segons el decret 141/2012 per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i el reial decret 235/2013 per a la realització de la certificació energètica d’habitatges.